ÜRÜNLERİMİZ

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

Yüksek Verimli
Yerden Isıtma Sistemleri

Sulu yerden ısıtma :

Bina döşemesinin altına yerden ısıtmaya uygun boru ve ek parçalarının montajı ile yapılan ısıtma sistemidir. Sulu yerden ısıtmada ısıtıcı borular kollektör dediğimiz ana dağıtıcı ve toplayıcılarda toplanır. Sistem düşük sıcaklıktaki ısıtıcı kaynaklarla beslenebilir. Besleme suyu sıcaklıkları 32 ile 45 C arasında olabilir. Günümüzde hesaplamalar genellikle 35 C .ye göre yapılmaktadır. Düşük sıcaklık beslemesi ile her türlü ısıtıcı kaynak kullanılabilir. Daha homojen ve insan anatomisine uygun bir ısıtma sistemidir.

Yerden ısıtma m2 verim değerlerini etkileyen birden çok etmen vardır. Olmasını istediğimiz ortam sıcaklığına , boru malzemesine , üst döşeme malzemesine , besleme suyu sıcaklığına ve gidiş dönüş suyu fark sıcaklığına göre m2.den alınan ısıtma verimleri değişmektedir.

Yerden ısıtma sistemleri uzman bir ısı mühendisince hesaplanmalıdır. Yerden ısıtma sistem hesabı ısı kaybı hesabı ile başlar. Isı kaybı hesaplandıktan sonra ortam özelliklerine göre m2.den verilebilecek ısı enerjisi hesabına geçilir. Aynı m2.deki faklı döşeme malzemelerindeki veya farklı şehirlerdeki verimler bazen 2 katına kadar çıkabilmekte yada azalabilmektedir.

  Yaşadığımız ortamlarda yerden ısıtma yoksa zeminler hep soğuk yada serin kalacaktır.
  Yerden ısıtmada yaşanılan bütün zemin ısıtıcı görevi görür.
  Büyük ısıtıcı alanın olması nedeni ile de daha düşük kalorifer suyu sıcaklığı ile gerekli konfor şartları sağlanır.
  Yerden ısıtma sistemleri günümüzde 5 C sıcaklık farkına göre hesaplanmaktadır.
  Yerden ısıtma sistem hesaplamaları 40 C / 35 C gibi besleme suyu sıcaklığına göre yapılmalıdır.
  Düşük sıcaklık beslemesine göre yapılan hesaplamalarda sistemler her türlü alternatif enerji kaynağı ile beslenebilir.

Yerden ısıtma sistem fiyatlarını etkileyen birçok faktör vardır.

  Borunun cinsi ( Pex-a, PEX-b , PPRC , PE-RT gibi )
  Modülasyon Paneli ( Kalınlığı ve yoğunluğu fiyatı etkilemektedir. )
  Otomasyon ( Termostat - ana kontrolör - termal vana vb. )
  Kollektör ( Sabit değer ayarlı- sadece açma kapamalı - paslanmaz - debimetreli vb.

Zeminden Isıtma Borusu

Zeminden ısıtma sistemlerinin en önemli elamanıdır. Çeşitli tipleri vardır. Isıtma sistemlerinin sıcak sulu uygulamalarında uzun ömürlü yapısı ile iki tip plastik boru kullanılmaktadır. Bunlardan biri PE-X (Polietilen cross-linked) diğeri de PE-RT (Polietilen Raised Temperature Resistant)?dir. PE-X ve PE-RT borularının her ikisi de kimyasal olarak polietilenden üretilmektedir. PE-X boruların PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc şeklinde isimlendirilen alt sınıfları mevcuttur. Moleküller arası bağ yoğunluğu c ' den a ' ya doğru artmaktadır ve bağ yoğunluğuna paralel olarak borunun basınca ve ısıya dayanımı da artmaktadır ancak buna karşılık esneklik özelliği azalmaktadır. Bu da uygulamalarda zorluk çıkarmakta ve boruların esneklik kazanması için ısıtılarak döşenmesini gerektirdiği için zaman ve işçilik kaybına neden olmaktadır. PE-RT borularda ise, kullanılan hammadde ve geliştirilen özel yöntemler sayesinde en yüksek esnek yapı yakalanırken borunun basınç ve ısı dayanımı da aynı yüksek oranda korunabilmektedir.


Oksijen Bariyerli Boru

Yerden ısıtma borularının üzerine ekstra olarak kaplanan bir malzemeyle oksijen geçirimsizliğinin sağlanmasıdır. Oksijen bariyeri ile sistem içerisine oksijen girişi önlenerek boruların tortu üretmesinin önüne geçilir. Ayrıca cihazlarda korozyon oluşumunun önüne geçilerek sistemin ömrünün daha uzun olması sağlanır.


Setli Modülasyon Paneli

20 ve 40 dns aralığında setli ve folyo kaplamalı modülasyon panelleri kat betonu üzerine kendinden kilitli sistemi sayesinde düzgün bir şekilde döşenerek tüm zemin kaplanır. Kaplanan modülasyon panelleri özel dübeller ile kat betonuna sabitlenir. Setli ve folyo kaplamalı straforun birkaç fonksiyonu vardır. Bunlar başlıca şöyledir.

İzolasyon

Modülasyon panelleri EPS malzemeden yapıldığından kat betonu ile ısıtma yüzeyi arasında izolasyon görevi görerek aşağı yönlü ısı kaybını önleyerek ısı izolasyonu sağlar. Modülasyon panellerinin üst yüzeyi folyo kaplı olduğundan işlem sonrasında üzerine atılacak olan çimento esaslı şap suyunun kat betonu ile ısı köprüsü oluşturmasını engelleyerek en üst düzeyde ısı izolasyonu sağlar.ƒ

Düzgün Modülasyon

Yerden ısıtma borularının üzerine ekstra olarak kaplanan bir malzemeyle oksijen geçirimsizliğinin sağlanmasıdır. Oksijen bariyeri ile sistem içerisine oksijen girişi önlenerek boruların tortu üretmesinin önüne geçilir. Ayrıca cihazlarda korozyon oluşumunun önüne geçilerek sistemin ömrünün daha uzun olması sağlanır.


Kenar İzolasyon Bandı

Zemine serilen modülasyon panellerinin duvarlara gelen kenarlarına kenar izolasyon bandı kullanılır. Kenar izolasyon bandının görevi ısıtma sistemlerinde şapın genleşmeden dolayı çatlamasını önlemek ve duvara ısı geçişini önleyerek ısı köprüsü olmasını engellemektir.


Kollektör Grubu

Zeminden ısıtma sistemlerinin en önemli elemanları kolektör grubudur. Borular içinde dolaşacak suyun eşit bir miktarda ve sağlıklı bir şekilde dağılmasını kolektör grubu tarafından kontrol edilir. Zeminden ısıtma sistemlerinde her bir modül farklı uzunluklarda olabilir. Bu farklı uzunluklardaki suyun eşit ve istenilen miktarda olması için debi ayarlı kolektör grubu kullanılması gerekir. Ayrıca her bir odanın ısı kontrolü ayrı ayrı yapılmak istenilir ise yine bu sisteme uygun kolektör grubu tercih edilmelidir.

Kollektörler düz tip, ön ayarlı,debi ayarlı ve otomasyona uygun olacak şekilde çeşitli çeşitleri vardır. Ayrıca kolletör üzerinde hava tahliyesini sağlamak ve bakım onarım işlemleri sırasında işlemleri kolaylaştırmak için otomatik ve manuel hava tahliye sistemleri mevcuttur.


Otomasyon

Zeminden ısıtma sistemlerinde sıcaklık kontrolü sistemin uzun yıllar en sağlıklı en tasarruflu ve en konforlu şekilde kullanılması otomasyon sistemi ile mümkündür. Bu otomasyon sistemi için çeşitli özelliklerde ve bağlantı şekillerinde modeller mevcuttur.

Uygulama